Dr hab Brygida Kwiatkowska

W 2000 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych nadany przez Radę Naukową Instytutu Reumatologii na podstawie rozprawy pt.: „Udział zakażeń Chlamydia trachomatis w obrazie klinicznym seronegatywnych zapaleń stawów z uwzględnieniem zespołu SARA (Sexually acquired reactive arhritis)” Promotor: prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, recenzenci: prof. dr hab. med. Krystyna Bernacka, prof. dr hab. med. Jacek Szechiński.

Od 01.06.2009 pełniła obowiązki kierownika Oddziału Wczesnej Diagnostyki Zapalenia Stawów Instytutu Reumatologii w Warszawie, a od 01.10.2012 jest Kierownikiem Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów. Od 2010 roku jest Przewodniczącą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

W czerwcu 2012 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Radę Naukowa Instytutu Reumatologii w Warszawie, na podstawie pracy habilitacyjnej pt.” Występowanie objawów depresji w powiązaniu z przebiegiem i obrazem klinicznym reumatoidalnego zapalenia stawów”. Recenzenci: Prof. dr hab. med. Maria Majdan, Prof. dr hab. med. Waldemar Szelenberger, prof. dr hab. Med. Marek Jarema, prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz.

Zainteresowania badawcze związane są ze specjalizacją oraz miejscem zatrudnienia i dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń reumatycznych. Swoje prace prowadzi wielokierunkowo, poszerzając wiedzę z innych dyscyplin medycznych powiązanych z chorobami reumatycznymi. Propaguje zastosowanie nowych technik diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób reumatycznych jak i wprowadza najnowsze, dostępne metody terapeutyczne.

W prowadzonych przeze nią pracach można wyróżnić następujące kierunki badań:

1. Patogeneza i leczenie reaktywnego zapalenia stawów.
2. Objawy reumatyczne w chorobach nowotworowych.
3. Depresja w chorobach reumatycznych.
4. Wczesna diagnostyka chorób reumatycznych ze szczególnym uwzględnieniem:
   – reumatoidalnego zapalenia stawów
   – spondyloartropatii
   – zespołu Sjögrena.

Od 01.01.2013 pełni funkcję profesora nadzwyczajnego w Instytucie Reumatologii.
Na dorobek naukowy składa się 46 publikacje : 12 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych, 26 prac poglądowych, 4 opisy przypadków, 11 rozdziałów do podręczników, w tym 2 rozdziały do podręcznika o zasięgu międzynarodowym (wydany w języku angielskim), 2 komentarze redakcyjne. W większości prac jestem pierwszym autorem pełniąc rolę wiodącą w koncepcji tematu, opracowaniu wyników i przygotowaniu do druku. Ponadto opublikowałam 15 doniesień zjazdowych w suplementach do zagranicznych i polskich czasopism naukowych.
Łączny Impact Factor – 18,082; liczba cytowań 20.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/werther/ftp/kommedycznafr/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399