Prof dr hab. Krystyna Waszakowa

profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego (od 2006 r.); e-mail: KWaszak@uw.edu.pl

Główne zainteresowania naukowe: słowotwórstwo i semantyka leksykalna, pragmatyka językoznawcza, pragmatyka językoznawcza, współczesne teorie językoznawcze, w tym gramatyka kognitywna.. Większość z ponad 100 publikacji (z czego 3 to książki autorskie) reprezentuje rozwijane w slawistyce powojennej synchroniczne podejście strukturalno-semantyczne w opisie zjawisk słowotwórczych; ostatnia monografia Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny (2005) ukazuje badane zjawisko na tle tendencji globalizacyjnych. W pracach z lat 1996-2014 ujęcie strukturalistyczne w opisie zjawisk leksykalnych jest wzbogacane o perspektywę kognitywną.

– Członek Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów,
– członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 2014 członek Zarządu),
– członek Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego,
– członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Wykaz prac autorki z lat 1975-2014 jest zamieszczony na stronie ZGSiPWJP: http://193.0.75.12/ZBG/index.php?option=content&task=view&id=41


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/werther/ftp/kommedycznafr/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399