Prof. dr hab. Roman Ossowski

Prof. dr hab. Roman Ossowski, prof. zw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy jest specjalistą z zakresu psychologii zdrowia, psychologii lekarskiej i rehabilitacyjnej.

Dr hab. nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, profesor tytularny od 2000 r.

W latach 1996–2009 dyrektor Instytutu Psychologii UKW. Obecnie kieruje Katedrą Społecznej Psychologii Zdrowia, Rehabilitacji i Zarządzania w Instytucie Psychologii UKW.

Od 2004 r. jest ekspertem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej ds. psychologii oraz członkiem rad naukowych wielu czasopism naukowych. Był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1994–1997 i 1999–2002) i Rady ds. Reformy Edukacji Narodowej (1995–1999).

Główne zainteresowania badawcze: jakość życia w zdrowiu i chorobie, styl życia a dobre zdrowie, człowiek w perspektywie przewlekłej choroby i stanu terminalnego, psychospołeczne korelaty efektywnej rehabilitacji, poradnictwo życiowe.

Autor 3 monografii, 2 podręczników, 14 prac redakcyjnych oraz 150 artykułów. Podejmuje problematykę profilaktyki społecznej oraz promocji zdrowia poprzez kreowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia, higieny życia, aktywności ruchowej i pasji życia oraz zarządzania sobą w wymiarze prakseologicznym.

Posiada liczne odznaczenia i wyróżnienia – m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasługi Gloria Artis, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i wiele odznaczeń i medali nadanych przez władze miasta Bydgoszczy i regionu kujawsko‐pomorskiego.

Za działalność naukową oraz organizacyjną otrzymał dziesięciokrotnie Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/werther/ftp/kommedycznafr/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399